CHỐNG THẤM FIKOTE – CT11A

Đặc điểm :

• Đàn hồi tối đa
• Chống thấm tuyệt hảo
• Đảm bảo màng thở của bê tông
• Liên kết cực tốt giữa bê tông cũ và mới
• Tuyệt đối không làm cho bê tông phân tầng