CHỐNG THẤM SC – PU 360 (Chống thấm một thành phần gốc polyure thane)

Hợp chất chống thấm SC – PU 360 cam kết chất lượng cao cấp, đáp ứng yêu cầu của mọi loại công trình. Đây là hợp chất Acrylic co-polymer biến tính với độ đàn hồi cao.

Danh mục: